מרכז ההורדות


מערכות סולאריות

בקשה לקבלת היתר הפעלה ממשרד האנרגיה

בקשה לקבלת היתר הפעלה ממשרד האנרגיה

יש לצרף:

1. תוכנית חשמלית חד קווית כולל סכמת הארקות.

2. טופס 4\ הודעה לוועדה בגין הקמה בפטור מהיתר.

3. אישור בודק חח"י בגין תקינות המתקן. (לאחר טסט ראשון, לפני חיבור)

 

בקשה לשילוב מערכת סולארית ביתית או מסחרית - חברת החשמל

בקשה לשילוב מערכת סולארית ביתית או מסחרית - חברת החשמל

גליון מידע JA-SOLAR

גליון מידע JA-SOLAR

גליון מידע ממירי מתח SolarEdge

גליון מידע ממירי מתח SolarEdge

תלת פאזי עד 17 קוט"ש.

העברת בעלות על מונה קיים

העברת בעלות על מונה קיים

טופס העברת בעלות על מונה קיים בחח"י

נוסח הודעה לוועדה לאחר הקמת מערכת סולארית בפטור מהיתר

נוסח הודעה לוועדה לאחר הקמת מערכת סולארית בפטור מהיתר

בנוסף יש להמציא אישור קונסטרוקטור ואישור מהנדס חשמל.

תצהיר עבור הקמת מערכת סולארית בפטור מהיתר.

תצהיר עבור הקמת מערכת סולארית בפטור מהיתר.

יש לאמת חתימה בפני עו"ד.

שימוע להסדרה למערכות סולאריות מעל 5mw

שימוע להסדרה למערכות סולאריות מעל 5mw

שימוע להסדרה למערכות סולאריות מתחת ל5mw

שימוע להסדרה למערכות סולאריות מתחת ל5mw

מונה נטו

הארכת תוקף מונה נטו עד סוף 2020

הארכת תוקף מונה נטו עד סוף 2020

החלטה מס 4 - עדכון להסדרת ייצור חשמל מבוזר לצריכה עצמית בשיטת  מונה נטו

החלטה מס 4 - עדכון להסדרת ייצור חשמל מבוזר לצריכה עצמית בשיטת מונה נטו

החלטה מס 4 -עדכון להסדרת ייצור חשמל מבוזר לצריכה עצמית בשיטת  מונה נטו

הסדרת מונה נטו רשות החשמל

הסדרת מונה נטו רשות החשמל

הסדרת מונה נטו המקורית, נכנסה לתוקף ב-03.03.13 .

טופס בקשה לרישום להסדרת מונה נטו

טופס בקשה לרישום להסדרת מונה נטו

טופס בקשה לרישום להסדרת מונה נטו.

טופס הקצאת קרדיט

טופס הקצאת קרדיט

משמש להודעה לחברת החשמל בגין עודפי ייצור.

מונה נטו - הסרת מגבלת החצרים

מונה נטו - הסרת מגבלת החצרים

ע"פ ההחלטה ניתן להתקין יותר ממערכת אחת בחצרים.

מונה נטו בתעריף אחיד

מונה נטו בתעריף אחיד

עד הספק של 25 קוט"ש. כמו כן בהחלטה זו הוסר הצורך בהתקנת מונה ייצור.

מקבצי שעות תעו"ז

מקבצי שעות תעו"ז

מקבתי הביקוש - מחולקים ל-3 עונות בשנה, בכל עונה 3 מקבצים, פסגה (ביקוש שיא) גבע (ביקוש ממוצע) ושפל (ביקוש נמוך).

סה"כ 9 מקבצי ביקוש שונים לאורך השנה, לכל מש"ב תעריף שונה.

נספח להחלטה מס

נספח להחלטה מס' 4 מונה נטו

נספח להחלטה מס' 4 מונה נטו, המפרט את העדכון להסדרה.

נספח להסדרת מונה נטו המקורית

נספח להסדרת מונה נטו המקורית

נספח להסדרה המקורית - מונה נטו, המפרט את תנאי ההסדרה

עלות ייצור מוכרת לחח"י

עלות ייצור מוכרת לחח"י

עלות ייצור מוכרת - ע"פ העלות המשוקללת ניתן למכור את עודפי הייצור לחח"י, בתעריף אחיד על פני כל שעות השנה.

שעות ייצור ע"פ מערכת קיימת

שעות ייצור ע"פ מערכת קיימת

ניתוח התעריף המשוקלל המתקבל ע"פ שעות הייצור של מערכת קיימת.

תחשיב ייצור מול צריכה

תחשיב ייצור מול צריכה

תחשיב ייצור ע"פ שעות הייצור של מערכת קיימת, מול הצריכה באתר ספציפי, והתאמת גודל המערכת כך שלא ייווצרו עודפי ייצור.

תעריפי התע"וז

תעריפי התע"וז

תעריפי התעו"ז בכל מקבץ ביקוש, במתח נמוך ובמתח גבוה.

טורבינות רוח

בקשה לקבלת היתר הפעלה ממשרד האנרגיה - טורבינת רוח

בקשה לקבלת היתר הפעלה ממשרד האנרגיה - טורבינת רוח

הסדרה לטורבינות רוח קטנות

הסדרה לטורבינות רוח קטנות

הסדרת רשות החשמל לטורבינות רוח קטנות ביתיות ומסחריות עד 50 קוט"ש.

נספח להסדרה לטורבינות רוח קטנות

נספח להסדרה לטורבינות רוח קטנות

נספח רשות החשמל להסדרה לטורבינות רוח קטנות עד 50 קוט"ש.

עלון מידע לטורבינת רוח endurance e-3120

עלון מידע לטורבינת רוח endurance e-3120

הספק 50 קוט"ש.

כללי

המחאת זכות חח"י

המחאת זכות חח"י

המחאת זכות עבור גורם מממן.

הצהרת אי קרבה לעובד חח"י

הצהרת אי קרבה לעובד חח"י

הצהרת אי קרבה לעובד חח"י.

טופס ייפוי כח - מעגלים אנרגיה

טופס ייפוי כח - מעגלים אנרגיה

טופס ייפוי כח - לביצוע התהליכים הבירוקרטיים עבור הלקוח.

תעריף אחיד

מונה נטו בתעריף אחיד

מונה נטו בתעריף אחיד

הסדרת מונה נטו בתעריף אחיד עד הספק של 25 קוט"ש.