מרכז ההורדות


הסדרות עדכניות רשות החשמל

בקשה לקבלת היתר הפעלה ממשרד האנרגיה

בקשה לקבלת היתר הפעלה ממשרד האנרגיה

יש לצרף:

1. תוכנית חשמלית חד קווית כולל סכמת הארקות.

2. טופס 4\ הודעה לוועדה בגין הקמה בפטור מהיתר.

3. אישור בודק חח"י בגין תקינות המתקן. (לאחר טסט ראשון, לפני חיבור)

 

גליון מידע ממירי מתח SolarEdge

גליון מידע ממירי מתח SolarEdge

תלת פאזי עד 17 קוט"ש.

העברת בעלות על מונה קיים

העברת בעלות על מונה קיים

טופס העברת בעלות על מונה קיים בחח"י

נוסח הודעה לוועדה לאחר הקמת מערכת סולארית בפטור מהיתר

נוסח הודעה לוועדה לאחר הקמת מערכת סולארית בפטור מהיתר

בנוסף יש להמציא אישור קונסטרוקטור ואישור מהנדס חשמל.

כללי

המחאת זכות חח"י

המחאת זכות חח"י

המחאת זכות עבור גורם מממן.

הצהרת אי קרבה לעובד חח"י

הצהרת אי קרבה לעובד חח"י

הצהרת אי קרבה לעובד חח"י.

טופס ייפוי כח - מעגלים אנרגיה

טופס ייפוי כח - מעגלים אנרגיה

טופס ייפוי כח - לביצוע התהליכים הבירוקרטיים עבור הלקוח.