פרויקטים


שדות מיכה - מערכת ביתית על גג לול

מערכת ביתית זו הותקנה במושב שדות מיכה. 

המערכת הותקנה על גג לול אך חוברה בחיבור תת קרקעי לבית המגורים בנחלה.