פרויקטים


לולים מבוקרים מושב כסלון

הספק המערכת: 55 קוט"ש.

כושר ייצור שנתי: 93,500 קוט"ש.

על גגות הלולים המבוקרים במושב כסלון הותקנה מערכת בהסדרת מונה נטו.

הלולים פעילים כל השנה, בעלי צריכת חשמל משמעותית.

העבודות התבצעו אך ורק בין הגידולים, על מנת שלא להפריע לגידול העופות במקום.