פרויקטים


לולים מבוקרים מושב נחם

הספק המערכת: 55 קוט"ש.

כושר ייצור שנתי: 93,500 קוט"ש.

על גגות הלולים המבוקרים במושב נחם הותקנה מערכת בהסדרת מונה נטו.

הלולים פעילים כל השנה, בעלי צריכת חשמל משמעותית.

העבודות התבצעו אך ורק בין הגידולים, על מנת שלא להפריע לגידול העופות במקום.